Ahmed-i Bican Camii

Ahmed-i Bican Camii

İlçe merkezinde ticaret faaliyetlerinin yapıldığı işyerleriyle çevrili durumdaki cami Yeni Camii ile aynı avlu içindedir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin 5 ramazan 1304/1882 yılında Kürkçüzade izzetli Ahmet Bican Efendi tarafından inşa ettirildiği söylenmektedir. Bu tarihi yapı " Suruç Kaymakamlığı tarafından 1996 yılında büyük çapta onarılmıştır.

Bu onarımda özgün yapısını kaybeden yapının; yedi basamakla
çıkılan ve "Köşk Minare" denilen minaresi silindirik kaide üzerine
altıgen kesitli altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür.