Alternate Text

İlerleyen teknoloji, mobil cihazlar ve turizm sektöründeki hızlı değişimler, günümüz dünyasını büyük ölçüde etkilemektedir. Mobil cihazlar, seyahat deneyimini daha kişisel ve bağlantılı hale getirerek turizm sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Yenilikçi teknolojiler sayesinde seyahat planlaması, rezervasyonlar ve destinasyon keşfi daha kolay ve kullanıcı dostu hale gelmiştir. Bu gelişmeler, turistlere benzersiz ve özelleştirilmiş deneyimler sunma potansiyelini artırmakta, aynı zamanda seyahat endüstrisinin kendisini sürekli olarak dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, teknolojinin mobil cihazlar üzerinden turizm sektörüne entegrasyonu, seyahat tutkunlarını daha bilinçli ve bağlantılı bir şekilde dünyayı keşfetmeye teşvik etmektedir. Teknolojide meydana gelen gelişmeler ışığında yapay zekanın da ortaya çıkmasıyla insan hayatını kolaylaştıracak birçok sistem, robot vb. araçlar oluşturulmuştur. Bu alanda yapılan ar-ge çalışmaları ile birlikte yapay zekanın kullanım alanları daha da artmıştır. Bugün Yapay zekânın, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, insan gibi düşünen ve davranan sistemlerden uzman sistemlere, doğal dil işlemeden hizmet endüstrisine, bilgisayarlı görsel tanıma sistemlerinden alışveriş asistanı uygulamalarına, sohbet robotlarından ürün öneri motorlarına ve turizm vb. birçok sektöre kadar geniş bir alanda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Yapay zekanın turizm sektöründe kullanımının örneklerinden biri olarak bu çalışma oluşturulmuştur.

Birçok alanda yapılan mobil uygulamalar bulunmasına rağmen, Şanlıurfa’daki tarihsel mekanları ziyaret etmeyi planlayan kullanıcılara rehberlik edecek, görsel, metinsel ve sesli bilgiler sunacak, diğer ziyaretçilerin deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyacak, minimum maliyetle optimal bir rota oluşturacak ve bu bilgileri çoklu dil desteği ile kullanıcılara sunan bu bilgilerin hepsinin bir arada olduğu yapay zekâ destekli akıllı turizm rehberi uygulaması bulunmamaktadır. Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin, tarihsel mekanları ziyaret etmek istelseler dahi, bu mekanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayışları ve turistlerin tarihi mekânları ziyaret ederken en etkili ve optimize edilmiş sırayı belirlemekte yaşadıkları zorluklara çözüm getirmek amacıyla, Gezgin Satıcı Problemi üzerinde odaklanan bir yapay zekâ destekli uygulama geliştirilmiştir. Bu özel uygulama, turistlere tarihi mekânları keşfetme süreçlerini daha akılcı bir şekilde planlama ve düzenleme imkânı sunarak seyahat deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Gezgin Satıcı Problemi (GSP) aralarındaki uzaklıkları belli olan noktalardan herhangi birinden başlanarak tüm noktaların bir kez ziyaret edilerek tekrar başlangıç noktasına dönerken en kısa rotanın bulunmasını hedefleyen bir problemdir.


Kaynak:Tarihi ve kültürel gezi rota planlamasının metasezgisel algoritmalarla oluşturulması: Şanlıurfa ili örneği Yüksek lisans Tezi Yazar: Mehmet YETKİN, Referasn No:10608800, Yıl:2024