Atatürk Barajı

Atatürk Barajı

Şanlıurfa ilinin sınırları içerisinde yer alan Atatürk Barajı, Türkiye’nin en büyük barajıdır. Dünyanın en büyük altıncı kaya dolgu barajı olan Atatürk Barajı, ülkemizin sulama ve hidroelektrik enerji üretimi için şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük eseridir. Atatürk Barajı ile gem vurulan Fırat’ın coşkun suları şimdi Harran, Suruç, Viranşehir ovalarına hayat vermektedir.. Harran Ovası, Şanlıurfa’nın en önemli ovalarından birisidir. Ortalama yüksekliği 375 m olan Harran Ovası Şanlıurfa’nın en alçak ovasıdır. Harran Ovası arazi tasnifi yapılmış 225.109 hektar alanı kaplamaktadır. Ovanın % 80’ninde toprak derinliği 150 cm’den daha fazladır. Genellikle arazinin eğimi sulamaya elverişli ve genel eğim % 0-2 arasında değişmektedir. GAP projesi ile birlikte sulamaya açılan ovada ürün deseni değişmiş ve ülke tarımına yön verecek konuma gelmiştir. Bugün Harran Ovası’nda yılda iki ürün almak mümkündür.

Türkiye’de Ege, Çukurova ve Antalya bölgelerinde pamuk tarımının
geçmişi oldukça eski olmasına rağmen, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde sulama olanaklarının gelişmesi ile bu bölgede
üretim alanları artmış
ve bölge pamuk
üretiminde ön plana
çıkmıştır. 2009 sezonunda
toplam pamuk
üretiminin %52’si
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.
Bölge içinde
Şanlıurfa 188.650
hektar alan ekimi ve
1.819.000 ton üretim
ile Türkiye pamuk
üretiminin yaklaşık %54’ünü oluşturmaktadır.
Buğdayın anavatanı olan Şanlıurfa 1.442.884 ton üretimiyle
ülke buğdayının % 8’ ini karşılamaktadır.