Ayn-El Urus

Ayn-El Urus

Hz. İbrahim(a.s) Haran’dan Şam’a göç ederken amcası kızı Hz. Sare ve beraberindeki kafile ile birlikte Akçakale’nin 3 km. güney batısındaki (Suriye sınırı içinde) bir su kaynağında konaklar. Hz. İbrahim(a.s) ve Hz. Sara’nın evlilik töreni burada yapılır. Evlilik töreninin yapıldığı yere “düğün gözü” anlamında Ayn-el Urus” adı verilir. Halen halk arasında bu isimle anılmaktadır. Bir diğer adı ise “Ayn Halil ür Rahman”dır. Halil ür Rahman kaynağı ve gölü anlamındadır. Bu gün yarısı Akçakale ilçemizde yarısı da Suriye topraklarında kalmıştır. Bu su kaynağı bir vaha görünümünde olup Hz. İbrahim makamı olarak bilinmekte ve ziyaret edilmektedir.