Balıklıgöl Neolitik Alanı

Balıklıgöl Neolitik Alanı

Balıklıgöl’den Vali Fuat Bey Caddesi’ne çıkışın hemen sol başındaki toprak kesitinde, Harran Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünden Dr. Bahattin ÇELİK tarafından 1997 yılında yapılan araştırmada; çakmaktaşından ve obsidyenden yapılmış ok uçları, mızrak uçları, delici ve kesici aletler, bazalt ezgi taşları tespit edilmiştir. Yapılan radyokarbon analizi sayesinde Neolitik Çağ’ın Akeramik evresi’ne (M.Ö.10.000) tarihlenen Balıklıgöl ve çevresinin günümüzden 12.000 yıl önce iskân edildiği kanıtlanmıştır. Balıklıgöl Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, bugünkü "Kent Platosu" olarak adlandırılan yerin 1994 yılındaki hafriyatı sırasında bulunan ve Şanlıurfa Müzesi’ne götürülen dört parça halindeki büyük kalker heykelin, Neolitik Çağ’a ait olduğu Dr. Bahattin Çelik’in bu bölgeyi kesin bir şekilde tarihlendirmiş olması ile mümkün olmuştur. Bu heykel "Dünyanın En Eski Heykeli" olma özelliğini taşımaktadır. Balıklıgöl heykeli 2005 yılından Bu yana Şanlıurfa Müzesinde sergilenmektedir.