Behramlar Camii

Behramlar Camii

Cami, Harrankapı semtindedir. İki kapısı vardır. Batı tarafındaki dış kapı üzerinde iki kitâbe bulunmaktadır. Üstteki kitabede; caminin 1585 (hicri 993) yılında Abdullah’ın oğlu Hacı Ali’nin oğlu Hacı Muhammed tarafından tamir edildiği yazılıdır. Alttaki kitabede “Mescidler Allah’a mahsustur, Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin.”2 yazısı ve onun altında dua satırı bulunmaktadır.