Birecik Kalesi

Birecik Kalesi

İlçe merkezinde Fırat Nehri’nin doğu yamacında doğal, sert kalker kayalık tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ilk inşa tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı Beyaz Kale (Kal’etül Beyza/Beyda ) denilen yapının 13. yüzyılda inşa edildiği kabul edilir. Birecik Kalesi Romalılar,( MÖ 30 - MS 395) Franklar(MS 1098 - 1150) ve Memlükler dönemi (1277-1484) olmak üzere üç defa onarım görmüştür