Birecik Surları

Birecik Surları

İlçeyi kuşatan surlar günümüze büyük bir tahribatla ancak bazı burç kalıntıları ve kısmen ayakta kalan iki kapısıyla gelebilmiştir. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen surların, iki kapısı, bir burcu ve bir duvarında kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelere dayanarak 1483 yılına, Memluklu dönemine tarihlenmektedir. Birecik surlarının günümüze gelebilen iki kapısı; Urfa Kapı ve Meçan Kapı’dır. Bağlar Kapısı ve Meydan Kapısı ise günümüze ulaşmamıştır.