Boyahane

Boyahane

Pamukçu Pazarı’nın batısına paralel olarak uzanan yeni boyahâne çarşısının altında bulunan bir yeraltı çarşısıdır. Boyahane Çarşısı’nın adına H.1153 (M.1740) tarihli Rızvan Ahmet Paşa Vakfiyesi’nde rastlanılmış olması yapının o tarihlerde mevcut olduğunu göstermektedir. Ortasından Halil ür-Rahman suyunun aktığı bu çarşı rutubetli olması, iplik ve kumaş boyama sanatının terk edilmesi nedenleriyle kapatılmıştır.