Bozova İlçemiz

Bozova İlçemiz

Bozova İlçesi Şanlıurfa merkez ilçesine 38 km. uzaklıkta olup yüzölçümü 1.550 km2’dir. 2016 nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 54.641 kişidir. İlçe merkez belediye ile birlikte 88 mahalleden oluşmaktadır. İlçe batısında Halfeti, güneybatısında Birecik, güneyinde Suruç, güneydoğu ve doğusunda Şanlıurfa merkez, kuzeydoğuda Hilvan, kuzeyinde de Adıyaman ili ile çevrilidir. İlçenin kuzeyi ve doğusu dağlık, güneyi daha alçak ve düzlüktür. İlçenin batısını Arat Dağları’nın uzantıları, güneyini de Kaplan Dağları çevreler. İlçenin kuzeydoğusu ise Hilvan Ovası’nın devamı niteliğindedir. İlçenin bitki örtüsü step görünümünde olmakla birlikte, ilçe topraklarını Fırat Irmağının kollarından Bitik Deresi ve Macunlu Deresi sulamaktadır. Dere boylarında söğüt, kavak gibi ağaç toplulukları görülmektedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçede, yazları kurak ve çok sıcak, kışları yağışlı ve kısmen ılıman geçer. Yöredeki Kurban Höyük, Lidar Höyük’te yapılan arkeolojik kazılarda ilçede Tunç Çağı’nda da (MÖ 5500–3200) yerleşim olduğunu göstermiştir. Halep, Samsat ve Malatya yolu üzerinde kurulan ilçe, taşıdığı ticari önemden dolayı çeşitli kavimlerin istilâsına uğramıştır. Asurluların Asurinai, Romalılar ve Ermenilerin Tormenapa, Arapların ise Tell-Hüvek adını verdikleri ilçe 1326’ya kadar Araplar, yerli Ermeni prensleri ve Mardin Artukluları arasında el değiştirmiştir. 1389’da Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan Bozova, Timur istilasından sonra 1526’da yeniden Osmanlıların hâkimiyetine geçmiştir. Türkmenler tarafından Yaylak, Osmanlılar tarafından ise Bozâbâd olarak adlandırılmış ve son olarak Bozova adı ile ilçe statüsünü kazanmıştır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, kenevir ve meyve gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında olan ilçede tarım üretimi sürekli artış göstermektedir. Hayvancılık ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı olup, dağlık ve engebeli kesimde sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Yağ, peynir, yün ve kıl üretimi çok önemlidir. İlçe Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nı ve hidroelektrik santralini bünyesinde bulundurması nedeniyle çok önemli bir yere sahiptir.