Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi (Mahmudoğlu Kulesi)

Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi (Mahmudoğlu Kulesi)

Beykapısı mevkiinde, Haçlı Kontluğu Dönemi’nde inşa edilmiştir. Kulenin doğuya bakan kısmında oldukça yukarıda yan yana üç taşa yazılmış, beş satırdan oluşan Ermenice bir inşa kitabesi vardır. Kitabede kullanılan tarih Ermeni takviminin 571. yılıdır. Bu da miladi olarak, 19 Şubat 1122 - 18 Şubat 1123 tarihleri arasıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kapı ağalığı Mahmudoğlu ailesine verildiğinden onların ismiyle tanınmıştır. 24 Mart 1919’da Urfa’nın İngilizler tarafından işgali esnasında, işgal komutanı Beddy tarafından kiralanmak istenmişse de, Kule sahibi Mahmudoğlu Mustafa Ağa tarafından bu teklif reddedilmiştir. 04.09.2008 yılında Belediye Başkanı Ahmet E.FAKIBABA döneminde kamulaştırılan Kulenin restorasyonu 2011 yılında başlamıştır. Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Biriminin katkılarıyla “Mahmudoğlu Kulesi ve Doğu Surları Projesi” adlı bir proje hazırlanmıştır. Karacadağ Kalkınma Ajansı Turizm Alt Yapısı Hibe Programı tarafından desteklenen proje kapsamında Kule ve çevresindeki 24 ev ve iş yeri kamulaştırılmıştır. Restorasyon çalışmaları 2014 yılında bitmiş ve Mahmudoğlu Kulesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi olarak faaliyete girmiştir.