Çakeri Camii

Çakeri Camii

Çakeri Camii, Türkmeydanı Mahallesi’nde beş kitabesi bulunan bir camidir. “Cakeri” köle demektir. Halil ür-Rahman Gölü’nden çıkan su, buraya kadar yeraltından gelmektedir. Bu su, eskiden şehrin bitiminde yer alan bahçelere kadar akardı. Gelen su bu arada Çakeri Camiinin mihrabı altından geçerdi. Ancak günümüzde gelişen yapılaşmaya binaen bu manzarayı görmek mümkün değildir. Son cemaat yerinin sağ köşesindeki kitabede; caminin tamiratının Muhammed oğlu Hacı Ali’nin yardımı ile yapıldığı yazılıdır. Burada verilen tarih 1524 (hicri 930)’tür. Caminin avlu kapısı kitabesinde; İslam Peygamberi Hz.Muhamed (s.a.) soyundan gelen Seyyid Şeyh Muhammed’in bu camiyi onarttığı yazılmıştır. Ardından Sultan 4. Murad Han (1623-1640) devrinde 1635’te (hicri 1044) Ayaşoğlu Hacı Hüseyin tarafından, yenilendiği belirtilmiştir. Kitabede ayrıca Mehdi oğlu Hacı İbrahim adında bir yapı ustasından bahsedilmektedir. Çakeri Camii’nin iç kapısı üzerindeki kitabede Ayaş oğlu Hacı Hüseyin’e dua edilmekte ve aynı tarih verilmektedir. Caminin abdest alma yerinde bulunan sütunun üzerinde tahrip olmuş bir kitabe vardır. Burada abdest alma yerinin yapıldığından bahsedilmekte ise de tarih ve kişi adı okunamamıştır.