Çavi Tarlası

Çavi Tarlası

Siverek ilçesine bağlı Nisibin Azıklı Köyü yakınındaki Çavi Tarlası yerleşim yerindeki kazı çalışmaları 1983–1984 yıllarında yapılmıştır. MÖ 5000 – 4500 yılı Erken Kalkolitik (Bakır-Taş) Dönem’e ait bir yerleşime olup Kuzey Mezopotamya Tell Halaf kültürüne aittir. Bu çalışmalar sonucunda 5 yapı katına rastlanmış, bu katlarda evlere ait taş temeller ve kerpiç artıkları bulunmuştur. Çapı 4 metreyi bulan yuvarlak yapılar oturma odaları olarak kullanılmıştır. Çavi Tarlasındaki önemli buluntular arasında, takılar, damga mühürleri ve çok sayıda pişmiş topraktan yapılmış kadın figürin parçaları bereket heykelcikleri bulunmuştur. Çavi Tarlası kazısı, tarım ve hayvancılıkla uğraşmış olan bir köy yerleşim merkezinin kalıntılarını gün ışığına çıkarmıştır.