Ceylan

Ceylan

Ceylanın anavatanı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dır. Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın, Ceylanpınar ilçesi ve çevresinde bulunur. Göz pınarlarından üst dudağa inen çizgiler ceylanın gözlerini olduğundan daha da güzel gösterir. Bu bakımdan şiirlere şarkılara konu olmuş "Ahu gözlü, gazal gözlü" tabirleri kullanılmıştır. Şanlıurfa yöresinde ceylanlarla ilgili birçok türkü ve şarkı bestelenmiştir. 1940–1960 yıllarında Ceylanpınar’da ve Suruç-Cizre arasındaki topraklarda 500’lük, 1.000 başlık sürüler halinde dolaştıkları çok görülmüştür. Erkekleri dişilerini koruma özelliğindedir. Gebelik süreleri 5-6 aydır. 1 yavru doğurur. Ana ile yavru 1 yıl beraber yaşarlar. Yavrusunu yanından ayırmaz. Ot, yonca ve besi yemleri ile beslenirler. İnsanlar, ceylanları eti ve derisi için avlarlar. Ateşli silahlar, tuzaklar, yırtıcı kuş ve köpekler hep bu masum hayvanlar için kullanılır. Zamansız avlanma ve yavruların toplanması sonucu ceylanların nesli tükenecek hale gelmiştir. 1970’li yıllarda koruma çalışmalarına başlanmış ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi bünyesinde 26 hektarlık bir alan çitle çevrilerek koruma sahası oluşturulmuştur.