Ceylanpınar İlçemiz

Ceylanpınar İlçemiz

Ceylanpınar Şanlıurfa merkez ilçesine 140 km. uzaklıkta olup yüzölçümü 2003 km²’dir. 1982 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ceylanpınar’ın komşu il ve ilçelere ulaşımı karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Ceylanpınar 2016 nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 84.727 kişidir. İlçenin idari yapısı merkez belediye dışında 49 mahalleden oluşmaktadır. Ceylanpınar doğuda Kızıltepe, batıda Akçakale, kuzeyde Viranşehir ilçeleri, güneyde ise Suriye ile çevrilidir. İlçe iklimi yaz ayların çok sıcak ve kurak, kış aylarında ise serindir. Kasım ayında başlayıp nisan ayına kadar süren düzensiz yağışlar mevcuttur. Ceylanpınar’ da ekonomik hayatın gelişimi tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait alanlarda verimli ziraat yapılmaktadır. İlçede tarım modern usullerle yapılmaktadır. Ekonomide, tarımdan sonra ikinci büyük pay hayvancılığa ait olup büyük ölçüde TİGEM tarafından yapılmaktadır. MÖ XV. yüzyılda Mitanni Krallığı’na bağlı olan yöre, daha sonra Asurluların eline geçince "Riş Ayna" olarak çağrılmış ve bu isim Süryanice’ye Reş Ayna olarak geçmiştir. Bu isim daha sonra Arapça’ya Ra’s el-Ayn (Kaynakbaşı) olarak geçmiş ve zamanımıza kadar devam etmiştir. 639 yılında Şam ordusu komutanı İyad b. Ganem tarafından Urfa ve Harran’dan sonra ele geçirilmiştir. Bizans İmparatoru I.Ioannes Çimişkes, 959 yılında Diyarbakır ve Nusaybin’i ele geçirdikten sonra Ceylanpınar’ı da yağma ve tahrip etmiştir. Yöre, Ocak 1394 yılında Suriye Seferi’ne giden Timur’un da yağma ve tahribine maruz kalmıştır. 1921 yılında Türkiye-Suriye sınırı çiziminden sonra ülkemizde kalan kısmına ceylanlarının çokluğundan dolayı Ceylanpınar adı verilmiş ve 1981 yılında ise ilçe olmuştur.