Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM)

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM)

Ceylanpınar Tarım İşletmesi, ilk kez 1943 yılında Zirai Kombinalara bağlı “Urfa Grup Amirliği” adı altında çalışmalara başlamıştır. 01.03.1950’de yürürlüğe giren 5433 sayılı yasa ile adı Devlet Üretme Çiftlikleri olmuştur. 20.05.1983’te gerçekleştirilen yasal düzenleme ile kurumun statüsü yeniden değiştirilmiş ve adı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olmuştur. İşletmenin bitkisel üretim çalışmaları arasında pamuk, ayçiçeği, yonca, soya, yem bitkileri, sebze ve meyve ürünleri vardır. İşletmenin hayvancılık alanındaki çalışmaları arasında ceylan, sığır, koyun, arı üretiminin yanında süt ürünleri üretimini de sayabiliriz.