Cıncıklı Hamam

Cıncıklı Hamam

Şehrin Karaburç Mahallesi, Hızanoğlu Sokağı’ndaki kitabesi bulunmayan bu hamamın ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber 1729 yılında tamir görmüş olan Hızanoğlu Camii ile aynı tarihlerde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bu hamamdan bahsetmesi, yapının XVII. yüzyılın ikinci yarısında mevcut olduğunu göstermektedir.