Cülhacılık (Bez Dokumacılığı)

Cülhacılık (Bez Dokumacılığı)

Yün ipliği, pamuk ipliği ve floş’un kamçılı tezgâhın tek ayakla çalışan çeşidi olan "cakarlı" ve 2-4 ayakla çalışan çeşidi olan "çekmeli" tezgâhlarda dokunarak "Yamşah" ("Neçek"-"Çefiye") ve "Puşu" gibi başörtüsü, "Ehram" gibi kadın boy örtüsü ha¬line getirilmesi sanatına Urfa’da "Cülhacılık" denilmektedir. Cülha tezgâhlarının kamçılı olmayan, yani mekiği el ile atılan çeşitlerinde "Aba" (kadın ve erkek boy örtüsü) ve "Çaput Çul" (Kilim) dokunmaktadır.