Eski Sefalı Camii

Eski Sefalı Camii

Şanlıurfa merkezde yer alan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Harimin kuzeyinde betonarme ekleme bulunmaktadır. Kuzey bölümünde üç adet oda vardır. Sonradan eklenen betonarme kısmın avluya bakan üst kısmında 1994 tarihine rastlanmıştır. Harim kısmının kuzeyinde üç gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin doğusunda bir oda, batısında ise yola açılan giriş kapısı bulunmaktadır. Son cemaat yerinin üzeri çapraz tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinde doğu ve batıda olmak üzere birer mihrap nişi bulunmaktadır. Bu mihrap nişleri içerisinde birer pencere bulunmaktadır. Orijinal olarak günümüze gelen harim kısmı iki sahınlı olup üzeri çapraz tonozla örtülüdür. Mihrabın doğusunda duvara gömülü vaaz kürsüsü batısında ise yine duvara gömülü mimber yer almaktadır. Buralara çıkışlar duvar içerisindeki merdivenlerden sağlanmaktadır. Harim aydınlatması altta diktörtgen üstte ise kuşgözü pencerelerle sağlanmıştır. Harim kısmının kuzeyinde müezzin mahfili yer alır. Yapının güneybatısında kesme taş malzemeden yapılmış bir adet köşk minare bulunmaktadır.