Eyyubnebi Beldesi

Eyyubnebi Beldesi

Urfa-Mardin karayolunun 85 km’sinden sola sapan 16 km’lik asfalt yolun sonunda (Şanlıurfa’ya 101 km.) Eyyüpnebi Beldesi’ne varılır. Burada; Hz. Eyyûb’un ve eşi Hz. Rahme’nin türbeleri ile Hz. Eyyûb’u görmeye gelen Hz. Elyesa Peygamberin makamı, Hz. Eyyûb’un güneşlenirken sırtını dayadığı taş bulunmaktadır. Hz. Eyyub’u görmeye gelen Hz. Elyesa (a.s.) Peygamberin türbeleri bulunmaktadır. Bu beldenin 400 yıldan beri Eyyüpnebi adıyla anıldığı vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Bağdat seferi sırasında bu köye uğrayarak mezarları ziyaret eden Osmanlı padişahı 4. Murat, çevredeki 17 köyün gelirini bu türbelerin bakımı için vakfetmiştir. Yüzlerce yıldır bilhassa dini bayramlarda ve arife günlerinde bu mezarlar binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Efsaneye göre, Hz. Eyyub’un otururken sırtını dayadığına inanılan büyük bir bazalt taş ise, "Sabır Taşı" olarak bilinir ve ziyaret edilir.