Fırat Nehri

Fırat Nehri

Mezopotamya bölgesinin can damarı olan Fırat Nehri, Karasu ve Murat sularının birleşmesiyle oluşur. Tarihin ilk dönemlerinde Sümer, Babil gibi Mezopotamya devletlerinin yasalarına girecek kadar önemli bir nehirdir. Tarihçi Herodot, Babillilerin Fırat Nehri üzerinde bentler yaptığından söz etmektedir. Siverek ilçesinin Dağbaşı Bucağı yakınındaki Mektalan Geçidi’nden Şanlıurfa topraklarına giren Fırat Nehri, bu noktadan güneye akarak Adıyaman- Urfa sınırını oluşturur. Şanlıurfa toprakları içinde uzunluğu 270 km’yi bulur. Düzensiz bir akış rejimine sahiptir. Nisan ayında en üst seviyeye çıkan su yükselmesi mayıstan itibaren alçalmaya başlar ve eylül ayında en düşük seviyeye iner.

Fırat Nehri’nin toplam yatak uzunluğu 2800 km’dir. Kollarıyla
birlikte 1263 km. boyunca Türkiye topraklarında akar ve Birecik
ilçesinin batısından Suriye topraklarına girer. Suriye topraklarını
da suladıktan sonra Irak’ta El Kurra bölgesinde Dicle Nehri
ile birleşerek Şattü’l Arap (Arap Körfezi) adını alır ve Basra
Körfezi’ne dökülür. Türkiye’nin en büyük projesi olan GAP’ın
dayanağı olan Fırat Nehri üzerinde, Keban, Karakaya, Atatürk
Barajı, Birecik Barajı ve Karkamış Barajı olmak üzere 5 baraj
kurulmuştur.