Firuz Bey Çeşmesi

Firuz Bey Çeşmesi

Yıldız Meydanı’ndaki 1781 (H.1196) tarihinde yapılan Nakıbzade Hacı İbrahim Efendi Medresesi’nin güney duvarına medrese ile aynı tarihte Firuz Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabede çeşme nişinin kemeri ve köşe sütunları taş süslemedir.