Hacı Kamil Hanı (Çukur Han)

Hacı Kamil Hanı (Çukur Han)

Urfa’daki Osmanlı hanlarının güzel örneklerinden biri olan bu han yer seviyesinden birkaç basamak aşağıda olduğundan halk arasında “Çukur Han” olarak bilinmektedir. Kapı üzerindeki kitabede de Hanın H.1239 da (1823) tarihinde Hacı Kâmil tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Zemindeki dükkânların üzerinde önleri revaklı ikinci kat odaları yer alır. Eskiden Halil ür-Rahman Gölü’nden gelen su bu avluda bulunan şadırvandan akıtılmaktaydı. Eski şadırvan yıkılınca yapı bu özelliğini de kaybetmiştir. Han günümüzde manifaturacı ve terzi esnafı tarafından iş yeri olarak kullanılmaktadır.