Hacı Yadigar Camii

Hacı Yadigar Camii

Türkmeydanı Mahallesi Güllüoğlu Sokak’tadır. Caminin bir kitabesi vardır. Caminin iç kapısı üzerindeki sekiz mısralık kitabede yapının 1155 (hicri 550) yılında ve 1514 (hicri 920) yılında tamir edildiği yazılıdır. Şair Sabır tarafından yazılan kitabede son tamir tarihi olarak 1871 (hicri 1288) verilmiştir. Buna göre yapı Urfa’nın en eski camilerindendir.