Halfeti İlçemiz

Halfeti İlçemiz

Şanlıurfa’ya 112 km. mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km²’dir. İlçe; merkez belediye ile 45 mahalleden oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban, Yavuzeli ve Nizip ilçeleri, kuzeyinde Adıyaman iline bağlı Besni ilçesi, doğusunda Bozova, güneyinde ise Birecik ilçesi bulunan Halfeti’nin denizden yüksekliği 525 metredir. 2016 nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 38.294 kişidir. İlçe merkezinin Fırat sahili yeşil bir kıyı şeridi şeklindedir. İlçe merkezi bu kıyı şeridi üzerinde ve sarp kayalıkların yamacında kurulmuştur. İlçe de hububat, Urfa fıstığı ve üzüm üretimi önemli bir yer kaplamaktadır. Halfeti arazisindeki ekilebilir alanlar dışındaki taşlık ve kıraç araziler, halkı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneltmektedir. İlçenin iklimi Fırat Nehri’nin etkisiyle Akdeniz iklimi karakteristiği gösterir. Halfeti, 28 ülkenin yer aldığı Cittaslow (Sakin Şehir) programına kabul edilmiş, böylece Türkiye’deki 9 Cittaslow (Sakin Şehir) şehrinden biri olmuştur. İİlçe MÖ 855 yılında Asur Kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman "Şitamrat" adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek "Urima" adını vermişlerdir. Süryaniler ise, ilçe için "Kal’a Rhomeyta" ve "Hesna d’Romaye" adlarını kullanmışlardır. Arapların eline geçtikten sonra "Kal’at-ül Rum" adı takılmıştır. XI. yüzyılda Bizanslıların eline geçince bu kez "Romaion Koyla" adını almıştır. 1290 yılında Memluk Sultanı Eşref tarafından fethedilen ilçeye "Kal’at-ül Müslimin" adı verildi. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıların egemenliğine geçen ilçe, günümüzde de kullanılan "Urumgala" ve "Rumkale" adlarını almıştır. İlçenin bir kısmı Birecik Barajı’nın göl suları altında kalmıştır. Yeni yerleşim yeri olarak ilçe merkezine 7 km. mesafedeki Karaotlak mevkii seçilmiş ve yerleşime açılmıştır. Kentin simgesi haline gelen ’siyah gül’ yerli yabancı tüm konukların ilgisini çekmekte, önemli bir ticaret potansiyeli içermektedir. Bir saat süren tekne yolculuğu ile Rumkale’ye ve sular altındaki tarihi Savaşan Köyü’ne geziler yapılabilmektedir.