Halil-ür Rahman Medresesi

Halil-ür Rahman Medresesi

Halil-ür Rahman Medresesi, Halil ür-Rahman Gölü’nün(Balıklıgöl) batı kenarında, yer alır. Medrese, 1775 (H.1189) yılında yaptırılmıştır. Mevcut kaynaklara göre Osmanlı döneminde Sultan Abdulaziz zamanında Derviş Ali Paşa tarafından 1871 (H.1288) yılında onarılmıştır. “L” şeklinde bir plana sahip olan Halil ür-Rahman Medresesi, düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Balıklıgöl’ü besleyen ana kaynağın bu medresenin altında olduğu kabul edilir.