Halkoyunları

Halkoyunları

Şanlıurfa halk oyunları, genellikle davul zurna eşliğinde oynanan halaylardan meydana gelir. Bunun yanında yine davul zurna eşliğinde oynanan kol oyunları, tef eşliğinde karşılıklı ve gruplar halinde oynanan oyunlar ile keman, cümbüş ve darbuka eşliğinde oynanan oyunları da vardır. Şanlıurfa halk oyunlarının çoğunda, halkın neşesini, yasını, aşkını, çaresizliğini, yakarışını, Allaha yalvarışını, kıskançlığını, mertliğini görebilmek mümkündür. Şanlıurfa halk oyunları arasında Girani, Düz, Tek Ayak, Kımıl, iki Ayak (Dınig), Terge, Urfalıyam Ezelden, Abravi (Lorke), Soseh ve Değenek Oyunu’nu sayabiliriz.