Harran Şehir Surları ve Kapıları

Harran Şehir Surları ve Kapıları

Harran şehri, elips şeklinde bir alanın üzerinde kurulmuştur. Şehir, bazı kaynaklara göre 6 bazı kaynaklara göre 7 adet kapısı, 187 adet burcu olan, kesme taşlardan inşa edilmiş bir sur ile çevrilmiştir. Surların uzunluğu yaklaşık 4 km., yüksekliği ise 5 m dolaylarındadır. Seton Lloyd ve W.C.Brice 1951 yılında yayınladıkları şehir planında; doğuda Bağdat Kapısı, Musul Kapısı, Aslanlı Kapı, batıda Halep Kapısı, kuzeyde Anadolu (Rum) Kapısı ve güneyde Rakka Kapısı olmak üzere Harran şehir surlarının 6 kapısını işaretlemişlerdir. D.C.Rice ise yayınladığı planda bu kapılara ilave olarak kalenin güneyine bitişik gösterdiği Niyar Kapısı’nın da adını vererek surların 7 kapısı olduğunu belirtmiştir. Bugün şehir kapılarından sadece Halep Kapısı ayaktadır. Kapı alınlığındaki 588/1192 tarihli kitabede Selahaddin Eyyubi’nin kardeşi el-Melik el-Adil’in adı geçmektedir.