Harran Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Harran, tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete beşiklik etmiş önemli bir şehir... Dünyanın ilk üniversitesinin Harran’da kurulduğu yönünde araştırmalar vardır. Abbasi Dönemi ile başlayan Harran Okulu, ünlü Tıp ve Matematik bilgini Sâbit bin Kurrâ’nın; dünya ile ay arasındaki mesafeyi ilk olarak doğru hesaplayan ünlü astronomi bilgini El-Battanî’nin; atomun ve cebir ilminin mucidi sayılan Cabir bin Hayyan’nın; ünlü din bilgini Şeyhü’l İslam İbn-i Teymiyye gibi birçok bilim adamının yetiştiği ve ders verdiği okuldur. Harran, özü itibarı ile Medeniyetlerin Doğduğu ve Buluştuğu Kent’tir. Harran, dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden “Harran Ekolü”nün merkezidir. Urfa tarihini incelediğimizde “Harran Felsefe Ekolü” ve “Urfa (Edessa) Felsefe Ekolü” olarak ortaya çıkan iki düşünce mektebini görmekteyiz. Bu ekollerin oluşmasında Harrandaki mütercimlerin, Yunan Felsefesi konulu Latince yazılmış eserlerden Arapça’ya yaptıkları çeviriler önemli rol oynamıştır.
Böylece Batı felsefesi yeniden yorumlanarak İslam medeniyetinin
oluşumuna katkı sağlamıştır. Daha sonra Batı, aydınlanma
çağında İslam âlimlerinin yorumladığı Batı felsefesini kendi
dillerine çevirerek bugünkü Batı medeniyetini oluşturmuşlardır.
Halen Batı üniversitelerinde Tarihi Harran Üniversitesi’nde yetişmiş
olan bilginlerin eserleri ders kitapları olarak okutulmakta
ve adlarına kürsüler bulunmaktadır.