Hızanoğlu Camii

Hızanoğlu Camii

Hızanoğlu Camii, Pınarbaşı Mahallesi’nde Hacı Hamza Sokak’ta yer alır. Üç kitabesi vardır. Caminin dış kapı üzerindeki kitabesinde caminin Hacı Halil adında biri tarafından tamir edildiği (1729/hicri 1142) yazılmıştır. Camiin iç kapı kitabesinde Hacı Halil Ağa’nın bu eski camiyi kapsamlıca tamir ettirdiği yazılıdır. Minare kaidesinde yer alan Şair Zahir’in yazdığı kitabede minarenin yerinin çok yüksek olduğu, hoş bir yerde yapıldığı belirtilmektedir. Minare şerefesinin kapı girişi üzerindeki kitabede Muhtar Beğ isminde birinden ve minarenin 1851’de (hicri 1268) tamir edildiğinden bahsedilmektedir.