Hoşgörü Meydanı (Ellisekiz Meydanı)

Hoşgörü Meydanı (Ellisekiz Meydanı)

Nimetullah Mahallesi’ndeki Osmanlı Dönemine ait dört sokağa açılan tarihi yapıların yoğunlaştığı önemli bir meydandır. Bu meydanın güneyinde Kurtuluş İlköğretim Okulu (Numune Mektebi- 19. yy. sonları), doğusunda Şeyh Saffet Tekkesi (1892), Şeyh Saffet Çeşmesi (1891) ve Muhammet Muhyiddin Türbesi (1795), kuzeyinde Reji Kilisesi (1861), kuzeybatısında ise 15. yy’e ait Nimetullah Camii’nin yer aldığı bu meydan, bir “Hoşgörü Meydanı” görünümündedir.