İmam Bakır (Hz. ) Camii ve Türbesi

İmam Bakır (Hz. ) Camii ve Türbesi

Harran’ın 3 km. kuzeydoğusunda İmam Bakır Köyü’nde 12 imamdan beşincisi olan Ebu Ca’fer İmam Muhammet Bakır’a atfedilen bir türbe ve bitişiğinde onun adını taşıyan bir cami yer alır. Halife Hz.Ömer zamanında (miladi 639’da) Urfa ve Harran’ın fethi savaşına katılan Ebu Ca’fer İmam Muhammet’in kopan bir parmağının buraya gömülerek üzerine türbenin yapıldığı ve köye "İmam Bakır" adı verildiği söylenilmektedir. İmam Muhammed Bakır, 721 yılında vefat etmiş ve Medine’de Cennet-ül Baki Mezarlığı’na defnedilmiştir. Bazı kaynaklarda bu türbenin Hz. Abbas’ın torunlarından İmam İbrahim b. Muhammed’e ait olduğu ve bu kişinin, Abbasi ayaklanmaları sırasında Emevi Hükümdarı Mervan b. Muhammed tarafından Harran’da öldürüldüğü ve buraya defnedildiği yazılıdır.