İsviçre Hastanesi (Gesem)

İsviçre Hastanesi (Gesem)

Mahmut Nedim Efendi Konağı’nın kuzeyindedir. 1901 yılında İsviçreli Dr.Christ’in Basel’deki dostlarından sağladığı yardımlarla yaptırılmıştır. Geniş bir avlu içerisinde, düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş iki ayrı yapıdan oluşmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği mülkiyetindeki yapı, onarımı yapılmak ve sosyal amaçla (aşevi olarak) kullanılmak üzere 2002 yılı başlarında Şanlıurfa Valiliğine tahsis edilmiştir. Bugün yapı, Şanlıurfa Valiliği Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak hizmet vermektedir.