Kara Meydanı

Kara Meydanı





Yıldız Meydanı ile PTT binası arasında kalan mevkide, Hüseyin Paşa Camii’nin bulunduğu meydandır. Cami yapmak amacıyla temel kazılırken bir toplu mezar teşkil edecek yoğunlukta iskeletlere rastlanıldığı rivayetiyle buraya bu ismin verildiği söylenir. Halen kenarı işlek bir cadde durumunda ve yoğun iş merkezleriyle kaplı bir yerdir.