Kazancı Bedih Sokağı

Kazancı Bedih Sokağı

Kazancı Bedih Sokağı, Mevlevihane Camii’nin kuzeydoğu köşesinden Eski Çulcu Pazarı’nın kuzey cephesinde Şark İşhanı (Fesadı Han) önünden başlar. Tarihi öneme sahip birçok yapının bulunduğu bu sokak içerisinde Urfa yöresine özgü “Hac Kapıları” diye tabir edilen süslemeli kapılardan örnekler görmek mümkündür. Kazancı Bedih Sokağı, sizi kabaltının altından geçirerek Hoşgörü Meydanı’na (58 Meydanı) götürür.