Koç Ali Baba Türbesi

Koç Ali Baba Türbesi

Yapı mimari olarak dört köşesi açık, bazalt sütunlar üzerine oturan kemerlerin taşıdığı kubbeden oluşmaktadır. Türbenin içerisinde Koç Ali Baba’nın mezarı bulunmaktadır. Halk arasında; Koç Ali’nin ve Siverek’te mezarı bulunan Cerrah Baba’nın İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in arkadaşlarından Cabir el-Ensar’ın çocukları olduğuna inanılır. Buna göre bölgenin İslam topraklarına katılmasını sağlayan İslam Komutanı İyaz B. Ganem, fetihten sonra (MS.639) Koç Ali’yi vali, kardeşi Cerrah’ı da imam olarak Siverek’e tayin etmiştir. Siverek’le ilgili bazı kaynaklarda; türbenin Havuz Bahçe mevkiindeki mezarlıkta olduğu, ancak bu alanın Maarif’e verilmesi nedeniyle bu türbenin içerisindeki Koç Ali Baba’nın, ailesinin naaşlarının naklinin yapıldığı sırada Koç Ali Baba’nın cesedinin çürümemiş olduğu yazılıdır. Buna dayanarak 1927 yılındaki nakil sırasında naaşların bugünkü yerine nakledildiği ve üzerine mevcut türbenin yapıldığı anlaşılmaktadır.