Kurban Höyük / Bozova

Kurban Höyük / Bozova

Bozova ilçesine bağlı Kurban Höyük’te 1980-1984 yıllarında yapılan kazılarda üç kültür tabakası tespit edilmiş olup bunlar sırasıyla MÖ 5000–3000 yılı Kalkolitik (Bakır-Taş) Dönem, MÖ 3000–2000 yılı Eski Tunç Dönemi ve MÖ 2000-1500 yılı Orta Tunç Dönemi’dir. En önemli buluntular arasında pişmiş topraktan yapılmış bina modelleri sayılabilir. Buluntular Şanlıurfa Müzesine gönderilmiştir. Höyük, Atatürk Barajı gölalanı altında kalmıştır.