Kuşçuluk

Kuşçuluk

Şanlıurfa’da halk uğraşları arasında kuşçuluk başta gelir. Şanlıurfa halkı kuşları çok sever. Kuşçuluk, zevk için yapılmakla birlikte kendine özgü özellikleri olan bir meslek olarak da görülmekte ve halk dilinde kuş besleyip uçuranlara "Kuşçu" adı verilmektedir. Şanlıurfa’da 200–300 adet kuş besleyen meraklılar vardır. Evlerde beslenen kuşların sayısı yaklaşık 25 bin civarındadır. Kuşçuluk genelde esnafın özel zevklerinden biridir. Akşama doğru, dükkânını kapatan kuş meraklısı veya yetiştiricisi hemen kuşlarıyla beraber olur ve günün bütün yorgunluğunu unutur. Kuş beslenen evlerde hayatın (avlu) bir yanında veya damların uygun bir köşesinde kuş matarları (evleri) vardır. Bazen hayattaki bir oda da kuş evi olarak kullanılır. Şanlıurfa’da kuşçuların buluştuğu "Kuşçu Kahvehaneleri" vardır. Bunların en ünlüsü Dabakhane Camii’nin yanındaki "Çardaklı Kahvehane" dir. Bu kahvehanelerin içinde tel kafesli odacıklar bulunur. Bu kafeslerde kuş rafları vardır ve kuşlar bu kafeslerde oynaşır. Şanlıurfa halkının kuşa verdiği değer ve kuşa yönelik davranışlar, geleneksel Şanlıurfa evlerindeki mimariyi de etkilemiştir. Bu evlerin hayata (avluya) bakan oda pencerelerinin üzerinde "Kuş Takaları" denilen kuş evleri bulunur. Şanlıurfa’daki kuş türleri arasında; ev kuşları (Angut), kafes kuşları, evlere alışmış yabani kuşlar (Güvercin), Halis kuşlar (eğitilmiş ve eve alışmış) ve Yapışan (taklacı) kuşları sayabiliriz.