Lidar Höyük / Bozova

Lidar Höyük / Bozova

Bozova ilçesinin 23 km. kuzeybatısında, Dikili Köyü’ndedir. Yörenin en büyük höyüğü olan Lidar’ da, Kalkolitik (Baktır-Taş) Dönem’den Selçuklu dönemine kadar devam eden bir yerleşim birimine rastlanmıştır. 11. ve 12. yüzyıllara tarihlenen ilk katlarda çeşitli amaçla kullanılan odalardan oluşan, etrafı duvarlarla çevrili evler bulunmuştur. Höyük çevresinde yapılan kazılarda ise, ilk Tunç Çağı kültürüne ait bir fırınlar grubu ortaya çıkarılmıştır. Her birinde iki ateşleme odasının bulunduğu nal biçimli 3 fırın ve 5 ocak ilk Tunç Çağı’nda fırınların çeşitliliğini göstermesi açısından önemlidir. Höyük Atatürk Barajı gölalanı altında kalmıştır.