Meçan Kapı

Meçan Kapı

Kısmen yıkılmış bir bölümü günümüze kadar gelebilmiştir. Kapıyı batı ve güneyden kuşatan şerit kitabeye göre, bu kapının da Memluklu sultanı Kayıtbay’ın emriyle Yunus es- Şerefi’nin yönetiminde yapıldığı anlaşılan kapının yapılış tarihi 1484’tür. Bugün bakımsız bir durumda olan Meçan Kapı’nın kuzeybatı ve doğu duvarları tümüyle, güney duvarı ise kısmen ayaktadır.