Meclis Evi (Şahap Bakır Evi - İsa Beden Evi)

Meclis Evi (Şahap Bakır Evi - İsa Beden Evi)

Arabizade Reşit Efendi evi olarak da bilinen bu ev Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alır. Kapısı geleneksel Urfa evlerinin birçoğunda olduğu gibi çift çenetlidir (çift kanatlı). Kapı üzerindeki madalyon şeklindeki kitabede yer alan H.1192 (M.1778) tarihi büyük olasılıkla evin yapılış tarihidir. Haremlik ve selamlık bölümlerinden oluşan tarihi ev, kapı arası, hayat, havuz, çiçeklik, zerzembe (kiler), tandırlık, camhane (duvardaki derin nişler), eyvan, haremlikle selamlık arasında yemek servisini sağlayan dönme dolap gibi Urfa evlerinin tüm unsurlarını taşımaktadır. Mülkiyeti Özel İdare’ye ait olan iki katlı Meclis Evi, Valilik Makamının uygun görüşü ile ilimizde oluşturulan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna” tahsis edilmiştir. 2012 yılına kadar Bölge Kurulu tarafından kullanılmıştır.