Mencek Hanı

Mencek Hanı

Kazazlar Çarşısı civarındaki Mencek Hanı’ndan ilk defa 1716 tarihli Ayn-ı Zeliha Binti Hacı Ali Vakfiyesi’nde söz edilmektedir. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmeyen hanın 1373- 1727 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Han, düzgün kesme taşlardan yapılmış olup kuzey cepheden, çapraz ve beşik tonozlarla örtülü dehliz şeklinde bir girişi mevcuttur. Kare avlunun doğu, batı ve güney cephelerinde beşik tonozlarla örtülü dörder, kuzey cephesinde iki dükkân bulunmaktadır. Bunların üzerinde revaklı ikinci kat odaları yer almaktadır. Avlunun güneybatı köşesine her iki katta eyvan biçimi verilmiştir. Yapı günümüzde terziler ve tuhafiyeciler tarafından iş yeri olarak kullanılmaktadır.