Narıncı Camii

Narıncı Camii

Balıklıgöl semtinde Akarbaşı mevkiindedir. Bir kitabesi vardır. Eyvan duvarı üzerindeki kitabesine göre buradaki harap yapı, Hafız-ı Kur’an Müşir Paşa tarafından, Rakka’ya kaymakam olan Muhammed (Miri) Paşa’nın desteğiyle yıkılır. Ardından cami yeniden yaptırılmıştır. Kitabeyi Şair Sakıb yazmıştır. Son mısrada tamir tarihi olarak 1839 (hicri 1255) yılı görülmektedir.