Norhut Kilisesi

Norhut Kilisesi

İlçenin Norhut Köyü’nde yer alan, üç nefli bazilikal planlı 5. yüzyıl Bizans Dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısıdır. Önemli bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.