Sakıbın Köşkü

Sakıbın Köşkü

1845 yılında Urfalı Şair Sakıp Efendi tarafından yaptırılan bu konak, Halepli Bahçe alanında yer alır. Mahmut Nedim Konağı gibi haremlik ve selamlık olarak geniş bir alana yayılır. 1985’te Şanlıurfa Belediyesince onarımı ve çevre düzenlemesi yapılan köşkte, ikinci katın doğusunda yer alan odanın duvarlarını Sakıp Efendi’nin mavi boyalı ahşap üzerine 1263 tarihli (M 1845) Ta’lik hattıyla yazılmış şiiri odayı dolaşır. Köşkün bu tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir. Köşkün avlusunun batısında soğukluk, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan küçük bir hamam bulunmaktadır. Uzun bir zaman Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Müdürlüğü olarak kullanılan Sakıbın Köşkü, günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir.