Şeyh Müslüm Türbesi (Ziyaret Köyü Şeyh Müslüm Külliyesi)

Şeyh Müslüm Türbesi (Ziyaret Köyü Şeyh Müslüm Külliyesi)

Suruç ilçesinin 5 km güneydoğusunda yer alan cami, iki türbe, minare vb. çeşitli birimlerden oluşan bir yapı topluluğudur. Ziyaret ilçesinde doğan ve orada vefat eden tasavvuf büyüklerinden Na’me es-Seruci oğlu Şeyh Müslüm Efendi adına yaptırılmıştır. Şeyh Müslüm Efendi 1168 yılında vefat etmiştir. İnşa kitabesi bulunmayan yapının camii, zaviye tekke ile birlikte 1168–1169 yılında inşa edildiği kabul görmektedir. Kitabesine göre; türbesi 1538(H.945)’de Şeyh Muhammed oğlu Şeyh Hasan tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1867 (H.1284) yılında onarım görmüştür. Birçok hastalık için şifaya vesile olduğuna inanılan türbe, daha çok çocuğu olmayan kadınlar ve akıl sağlığını yitirenlerin getirildiği bir ziyaretgâhtır.