Şeyh Saffet Çeşmesi

Şeyh Saffet Çeşmesi

Şeyh Saffet Çeşmesi, diye bilinen çeşme aslında kitabelerde Şeyh Safvet Çeşmesi olarak kaydedilmiştir. Ellisekiz Meydanı’ndaki Halveti Tekkesi (Şeyh Saffet Tekkesi)’nin batı cephesinde yer alır. Çeşmenin kitabesinde H. 1309 (M. 1891) tarihinde Şeyh Safvet tarafından yaptırıldığı yazılıdır.