Siverek İlçemiz

Siverek İlçemiz

Şanlıurfa merkez ilçesine 96 km uzaklıkta olan ilçenin 2016 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 250.100 kişidir. İlçe batısında Adıyaman’ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru ise Atatürk Baraj gölü, kuzeyinde Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri, doğusunda Diyarbakır, güneydoğusunda ise kısa bir sınır ile Mardin ili, Viranşehir ve Hilvan ilçeleri ile komşudur. 4314 km² lik yüzölçümüne sahip Siverek’te idari yapı; 1 belediye ile 177 mahalleden oluşmaktadır. Bölge arazisinin çoğunluğunun taşlık olması, halkı öncelikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneltmiştir. Tarım ürünleri arasında hububat, üzüm ve sebze yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. İlçe MÖ 3000 yıllarına ait bir yerleşim alanıdır. Siverek geçmişten günümüze kadar Sevaverak, Sebabarak, Sebabarok, Sevaverag, Severags ve Suveyda adlarıyla anılmıştır. Hurri-Mitanni, Hitit, Arami, Asur, Keldani, Med ve Pers egemenliğine geçen ilçe, MÖ 331’de Büyük İskender’in istilasına maruz kalmıştır. MÖ 305’te Seleukoslar’ın eline geçen yöre, Müslümanlar tarafından fethedilinceye kadar Edessa, Roma, Bizans ve Sasani krallıkları arasında el değiştirmiştir. 640 yılında Şam ordusunca fethedilen Siverek, 660’ta Emeviler, 750’de ise Abbasilerin eline geçmiştir. 1065–1066 yıllarında Selçuklu hâkimiyetine giren ilçe uzun bir zaman Bizanslıların hâkimiyeti altında kalmıştır. 11. yüzyıl sonunda Urfa Haçlı Kontluğu, 1182’de de Eyyubiler’in hâkimiyetine giren ilçe, 1400 yılında Timur tarafından zapt edilmiştir. 1451 yılında Safevi hâkimiyetine giren Siverek, 1517’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde Diyarbakır vilayetine bağlı bir kaza olan Siverek, 1926 yılında Urfa’ya bağlanarak ilçe haline getirilmiştir.