Soğmatar Antik Şehri

Soğmatar Antik Şehri

Eyyübiye ilçemize bağlı olan Soğmatar Antik Şehri, idari olarak Harran ilçe sınırları içine girmese de Harran-Eyyubnebi Turizm yolu güzergâhında olduğu için burada işlenmektedir. Şuayb Antik Şehri’nden 18 km. sonra, Soğmatar Antik Şehri’ne varılır. Burası, Harran’a 57 km. mesafededir. Roma Dönemi’ne (MS 2. yüzyıl) tarihlenen bölgenin, Abgar Krallığı Dönemi’nde Harranlıların Tektek Dağları bölgesinde; ay ve gezegen tanrıları için tapındıkları bir kült merkezi olduğu kabul edilmektedir.

Soğmatar kült yerinde; Ay tanrısı
Sin’e tapınılan bir mağara
(Pognon Mağarası), yamaçlarında
yer yer tanrı kabartmalarının
ve zemine kazılmış yazıtların
olduğu bir tepe (Kutsal Tepe), 6
adet kare ve yuvarlak planlı mozole
(anıt mezar), iç kale ve ana
kayaya oyulmuş çok sayıda kaya
mezarı bulunmaktadır. Soğmatar kült yeri, özellikle MS 165 yıllarında Partların (İranlılar)
Urfa bölgesine yaptıkları yoğun saldırılardan dolayı bölgeden
kaçan halk tarafından kurulmuş ve İslam dönemine kadar
kült merkezi özelliğini korumuştur. Şuayb Şehri yerleşimindeki
insanların Soğmatar’ı mezarlık ve ibadet yeri olarak kullandıkları
Soğmatar’da bulunan bazı dinsel motiflerin bulunmasından
anlaşılmaktadır.

TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Kültür ve Turizm Rehberi
Soğmatar’da, Şuayb Şehri gibi su ihtiyacını karşılamak için ana
kayaya oyulmuş su kuyuları bulunmaktadır. Soğmatar Antik Kentindeki
tarihi kuyunun Hz. Musa Kuyusu olduğu rivayet edilir.
Soğmatar’dan sonra devam eden yol 35 km. sonra sizi Urfa-Viranşehir
yol kavşağına çıkarır. Bu yoldan doğuya, Viranşehir istikametine
29 km. gidilince Eyyub Nebi Beldesi yol ayrımı karşınıza
çıkar. Yol ayrımından 16 km. sonra ise Sabrın Sultanı Hz.
Eyyub Peygamberin defnedildiği mukaddes beldeye varırsınız,
Eyyubnebi Beldesi…