Şuayb Antik Şehri

Şuayb Antik Şehri

Şuayb Antik Şehri, Hanel Ba’rur’dan 13 km. sonradır. Harran’a ise 39 km uzaklıktadır. Şuayb Antik Şehri, Geç Roma Dönemi’ne (MS 4-5. yüzyıl) tarihlenen bir yerleşim yeridir. Hz.Şuayb Peygamber’in bir dönem burada yaşadığına inanılır. Bu antik kent ismini bu rivayetten alır. Halen bölgedeki bir mağara Şuayb Peygamberin makamı olarak ziyaret edilmektedir. Bu yerleşim yerinde çeşitli tarihlerde bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu varılan ortak görüş, Şuayb Şehri isminin Arapça’da “Eski İnsan Şehri” anlamına geldiği ve bu yerleşim içinde yer alan evlerin ise Harran Ovası’nda yaşayan insanların yazlıkları olduğu şeklindedir.

Buradaki evler tipik Roma evleri tarzında yapılmış olup üçgen
alınlıklı, çatılı ve etrafı duvarla çevrili bir avlu ve evin altında
yer alan ana kayaya oyulmuş bir kilerden oluşmaktadır. Her evin
içinde bir su kuyusu bulunmaktadır. Evlere girişler avlu duvarlarında
yer alan kapılardan yapılmaktadır. Bu kapılar ise ızgara
planlı sokaklara açılmaktadır.
Rivayetlere göre; Hz.Musa(A.S), ünlü asasını Şuayb Şehri’nde
çobanlık yaparken, Hz.Şuayb Peygamberden alır. Buradan Tur
Dağı’na çıkan Hz.Musa, ilk vahiyi alıp kavmine peygamber olarak
görevlendirilir. Şuayb Antik Şehri’nde bugüne kadar kapsamlı
bir arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Yapılacak arkeolojik
çalışmalar bu antik kentin bilinmeyen gizemli yönlerini ortaya
çıkaracaktır.